Akvarel

Radovi za koje je korišten kvalitetan akvarel papir i kvalitetne akvarel boje. Često koristim tuš umjesto olovke za izradu akvarela pa možemo govoriti o kombiniranoj tehnici u kojoj prevladava akvarel.